0752853786

Ce facem

ce facemSC Nordic Euro Recycling 2000 SRL asigură servicii ecologice de transport, colectare, depozitare şi eliminare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase conform Autorizatiei de Mediu nr.186 din 29.10.2013, revizuita la data de 20.12.2013.

Oferim servicii complete, autorizate şi prompte gestionand atat partea de documentaţie cat şi pe cea de gestionare a deşeurilor, fiind dotaţi cu echipamente şi mijloace de transport autorizate.

Nordic Euro Recycling 2000 urmăreste atragerea tuturor generatorilor de deşeuri în circuitul economic. Prin activitatea noastră urmărim protecţia mediului înconjurator .